TKB số 8 áp dụng từ 22/4 đến 27/4

TKB số 8 áp dụng từ 22/4 đến 27/4

17:35 - 20/04/2024

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ

Thông báo:
BGH thống nhất toàn trường nghỉ dạy và học ngày 29/4/2024.
Lịch dạy bù như sau:

-Sáng ngày 29/4: học bù vào tuần 34(từ 22/4 đến 27/4) theo TKB số 8. ==> TẢI VỀ

-Chiều ngày 29/4: học bù vào tuần 36(từ 6/5 đến 11/5) theo TKB số 9.

Trân trọng!

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông”.
Đại học nông - lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh năm 2024
TKB số 7 áp dụng từ 22 tháng 1 năm 2024
TKB số 6 áp dụng từ 15 tháng 1 năm 2024 (bắt đầu HK 2)
Công văn hướng dẫn chuyển trường đầu học kì II năm học 2023 - 2024
Bản đồ vị trí