Thời khoá biểu

Thời khoá biểu

TKB số 5 áp dụng từ 17/01/2022 (học kì 2)

22:25 - 15/01/2022

Thời lượng 1 tiết: 45 phút Tiếp tục áp dụng kết hợp học trực tuyến và trực tiếp Khối 12 học trực tiếp theo phân công sau: Các lớp chẵn...

Xem thêm

Thời khóa biểu số 4 và Sơ đồ phòng học áp dụng từ 06/12/2021

17:01 - 05/12/2021

Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, kể từ 06/12/2021 nhà trường tổ chức học kết hợp trực tuyến và trực tiếp giữa các khối học. * Khối 10,11 học...

Xem thêm

TKB số 3 - áp dụng từ 01/11/2021

18:03 - 31/10/2021

TKB học trực tuyến, khung thời gian và số tiết giữ nguyên so với số TKB trước

Xem thêm

TKB số 2 - áp dụng từ 11/10/2021

22:07 - 07/10/2021

Thời khóa biểu số 2 tiếp tục với việc học trực tuyến, số lượng tiết dạy trong một ca học tăng lên do đó thời gian vào lớp sáng và chiều có sự thay...

Xem thêm
Bản đồ vị trí