Thời gian biểu và Thời khóa biểu số 1

Thời gian biểu và Thời khóa biểu số 1

21:46 - 04/09/2023

Chào năm học mới với thời khóa biểu số đầu tiên.

Xin kính chúc toàn thể hội đồng nhà trường và các em học sinh một năm học mới với các hoạt động luôn sôi nổi, luôn thành công!

  • Giờ vào lớp tiết 1 buổi Sáng: 7 giờ 00 phút
  • Giờ vào lớp tiết 1 buổi Chiều: 13 giờ 00 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

    TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

Áp dụng từ ngày 05 tháng 9 năm 2023

------------

TẢI VỀ TKB DÀNH CHO HỌC SINH CA HỌC SÁNG

TẢI VỀ TKB DÀNH CHO HỌC SINH CA HỌC CHIỀU

TẢI VỀ TKB DÀNH CHO GIÁO VIÊN

 THỜI GIAN BIỂU NGÀY HỌC

================================================

TKB số 8 áp dụng từ 22/4 đến 27/4
TKB số 7 áp dụng từ 22 tháng 1 năm 2024
TKB số 6 áp dụng từ 15 tháng 1 năm 2024 (bắt đầu HK 2)
TKB số 5 áp dụng từ 06 tháng 11 năm 2023
TKB số 4 áp dụng từ 09 tháng 10
Bản đồ vị trí