QĐ Công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GD (CV số 6547)

QĐ Công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GD (CV số 6547)

14:06 - 30/09/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6547/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021
HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2019 – 2020
Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính
TB về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và DVC trực tuyến
Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3)
Bản đồ vị trí