Công văn hướng dẫn chuyển trường đầu học kì II năm học 2023 - 2024

Công văn hướng dẫn chuyển trường đầu học kì II năm học 2023 - 2024

10:50 - 10/01/2024

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi công văn hướng dẫn chuyển trường đầu học kì II năm học 2023 - 2024, quý phụ huynh học sinh TẢI VỀ TẠI ĐÂY để nghiên cứu tài liệu và làm theo hướng dẫn.

Trân trọng thông báo!

TKB số 7 áp dụng từ 22 tháng 1 năm 2024
TKB số 6 áp dụng từ 15 tháng 1 năm 2024 (bắt đầu HK 2)
TKB số 5 áp dụng từ 06 tháng 11 năm 2023
TKB số 4 áp dụng từ 09 tháng 10
Hướng dẫn chuyển trường và thủ tục xin học lại đầu năm học 2023 - 2024
Bản đồ vị trí