Công khai chất lượng giáo dục năm 2020 - 2021 và cam kết năm 2021 - 2022

Công khai chất lượng giáo dục năm 2020 - 2021 và cam kết năm 2021 - 2022

09:19 - 11/04/2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021 và

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022

 

TẢI VỀ TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm 2021 - 2022
Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021
HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2019 – 2020
QĐ Công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GD (CV số 6547)
Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính
Bản đồ vị trí