Ban giám hiệu nhà trường

Ban giám hiệu nhà trường

1. Hiệu trưởng - thầy giáo Vũ Ba Lê

 • Phụ trách điều hành mọi hoạt động chung của nhà trường
 • Trưởng ban thi đua - khen thưởng - kỉ luật
 • Trưởng ban xét duyệt nâng lương, thăng hạng
 • Chuyên môn giảng dạy: Toán học
 • Thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục
 • Số điện thoại liên hệ: 0904.300.967

2. Phó hiệu trưởng - cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai

 • Phụ trách công tác chủ nhiệm
 • Phụ trách các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh
 • Phụ trách công tác dạy và thi nghề phổ thông
 • Chuyên môn giảng dạy: Ngoại ngữ
 • Thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục
 • Số điện thoại liên hệ: 0975.836.635

3. Phó hiệu trưởng - thầy giáo Đinh Anh Tú

 • Phụ trách hoạt động chuyên môn
 • Phụ trách cơ sở vật chất - an ninh
 • Chuyên môn giảng dạy: Tin học
 • Thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục
 • Số điện thoại liên hệ: 0914.335.157
Bản đồ vị trí