Triển lãm giáo dục truyền thống lịch sử bảo vệ tổ quốc vẻ vang cho học sinh trường THPT Quảng Oai

Triển lãm giáo dục truyền thống lịch sử bảo vệ tổ quốc vẻ vang cho học sinh trường THPT Quảng Oai

17:31 - 31/10/2022

QPTĐ-Ngày 17-10, Bảo tàng Chiến thắng B-52 phối hợp với Ban CHQS và Trường THPT Quảng Oai, huyện Ba Vì tổ chức Triển lãm lưu động 50 năm chiến thắng “Hà Nội-Điên Biên Phủ trên không” (18/12/1972-18/12/2022).

Bài viết gốc tại link sau: Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua Triển lãm lưu động (qptd.vn)

QPTĐ-Ngày 17-10, Bảo tàng Chiến thắng B-52 phối hợp với Ban CHQS và Trường THPT Quảng Oai, huyện Ba Vì tổ chức Triển lãm lưu động 50 năm chiến thắng “Hà Nội-Điên Biên Phủ trên không” (18/12/1972-18/12/2022).

 
 

Đây là một trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan của Bảo tàng, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tại các nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với các tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu được trưng bày, giới thiệu, Triển lãm đã phản ánh khái quát toàn bộ quá trình chuẩn bị, diễn biến, kết quả, ý nghĩa và sự lan tỏa của chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”. Qua đó, khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.

 

Thông qua hoạt động Triển lãm nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân các địa phương, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trần Đức - báo Quốc phòng thủ đô online

TKB số 5 áp dụng từ 06 tháng 11 năm 2023
TKB số 4 áp dụng từ 09 tháng 10
Hướng dẫn chuyển trường và thủ tục xin học lại đầu năm học 2023 - 2024
Thông báo danh mục sách giáo khoa cơ sở giáo dục lựa chọn năm học 2023 - 2024
Thông báo đăng ký nhóm tổ hợp môn học lựa chọn dành cho học sinh khối 10 niên khóa 2023 - 2026
Bản đồ vị trí