TKB số 6 áp dụng từ 07 tháng 2 năm 2022

TKB số 6 áp dụng từ 07 tháng 2 năm 2022

11:51 - 06/02/2022

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6

Áp dụng từ 07 tháng 2 năm 2022

 

1. CÁC THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý

  • Thứ Hai (07/02), khối 12 học trực tiếp 15 lớp - khối 10,11 học trực tuyến theo TKB số 6
  • Từ thứ Ba (08/02) trở đi, học trực tiếp toàn bộ 45 lớp theo TKB số 6

2. TẢI VỀ THỜI KHÓA BIỂU

 

TKB số 9 áp dụng từ 11 tháng 4 năm 2022
TKB số 8 áp dụng từ 04 tháng 4 năm 2022
TKB số 7 áp dụng từ ngày 21 tháng 02 năm 2022
TKB số 5 áp dụng từ 17/01/2022 (học kì 2)
Thời khóa biểu số 4 và Sơ đồ phòng học áp dụng từ 06/12/2021
Bản đồ vị trí