TKB số 5 áp dụng từ 17/01/2022 (học kì 2)

TKB số 5 áp dụng từ 17/01/2022 (học kì 2)

22:25 - 15/01/2022

  • Thời lượng 1 tiết: 45 phút
  • Tiếp tục áp dụng kết hợp học trực tuyến và trực tiếp
  • Khối 12 học trực tiếp theo phân công sau: Các lớp chẵn (A2,4,6,8,10,12,14) học vào THỨ LẺ và các lớp lẻ (A1,3,5,7,9,11,13,15)học vào THỨ CHẴN

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5

Áp dụng từ 17 tháng 1 năm 2022

 

1. CÁC THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý

  • Thời lượng 1 tiết: 45 phút => Tải về Bảng tra cứu giờ ra/vào tiết học
  • Tiếp tục áp dụng kết hợp học trực tuyến và trực tiếp
  • Khối 12 học trực tiếp theo phân công sau: Các lớp chẵn (A2,4,6,8,10,12,14) học vào THỨ LẺ và các lớp lẻ (A1,3,5,7,9,11,13,15)học vào THỨ CHẴN

2. TẢI VỀ THỜI KHÓA BIỂUTKB số 9 áp dụng từ 11 tháng 4 năm 2022
TKB số 8 áp dụng từ 04 tháng 4 năm 2022
TKB số 7 áp dụng từ ngày 21 tháng 02 năm 2022
TKB số 6 áp dụng từ 07 tháng 2 năm 2022
Thời khóa biểu số 4 và Sơ đồ phòng học áp dụng từ 06/12/2021
Bản đồ vị trí