TKB số 3 - áp dụng từ 01/11/2021

TKB số 3 - áp dụng từ 01/11/2021

18:03 - 31/10/2021

TKB học trực tuyến, khung thời gian và số tiết giữ nguyên so với số TKB trước

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2021 - 2022

 

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3

Áp dụng từ 01 tháng 11 năm 2021

Sáng vào học lúc 7h00 - Chiều vào học lúc 13h00 - Nghỉ giữa các tiết 10 phút

 1. THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH - CA SÁNG 
 2. THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH - CA CHIỀU 
 3. THỜI KHÓA BIỂU CỦA GIÁO VIÊN 
TKB số 9 áp dụng từ 11 tháng 4 năm 2022
TKB số 8 áp dụng từ 04 tháng 4 năm 2022
TKB số 7 áp dụng từ ngày 21 tháng 02 năm 2022
TKB số 6 áp dụng từ 07 tháng 2 năm 2022
TKB số 5 áp dụng từ 17/01/2022 (học kì 2)
Bản đồ vị trí