TKB số 2 - áp dụng từ 11/10/2021

TKB số 2 - áp dụng từ 11/10/2021

22:07 - 07/10/2021

Thời khóa biểu số 2 tiếp tục với việc học trực tuyến, số lượng tiết dạy trong một ca học tăng lên do đó thời gian vào lớp sáng và chiều có sự thay đổi, đề nghị thầy cô và các em cập nhật kịp thời.

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2021 - 2022

 

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2

Áp dụng từ 11 tháng 10 năm 2021

Sáng vào học lúc 7h00 - Chiều vào học lúc 13h00 - Nghỉ giữa các tiết 10 phút

 1. THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH - CA SÁNG 
 2. THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH - CA CHIỀU 
 3. THỜI KHÓA BIỂU CỦA GIÁO VIÊN 
TKB số 9 áp dụng từ 11 tháng 4 năm 2022
TKB số 8 áp dụng từ 04 tháng 4 năm 2022
TKB số 7 áp dụng từ ngày 21 tháng 02 năm 2022
TKB số 6 áp dụng từ 07 tháng 2 năm 2022
TKB số 5 áp dụng từ 17/01/2022 (học kì 2)
Bản đồ vị trí