Thông báo yêu cầu rà soát thông tin thí sinh thi tốt nghiệp phục vụ in bằng

Thông báo yêu cầu rà soát thông tin thí sinh thi tốt nghiệp phục vụ in bằng

05:36 - 14/09/2022

Quan trọng:

Để chuẩn bị dữ liệu phục vụ công tác in bằng tốt nghiệp THPT năm 2022; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị toàn bộ thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thực hiện công việc sau:

- Kiểm tra thông tin cá nhân trên Hệ thống QLT (địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn).

- Nếu phát hiện sai sót tại mục Họ và tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính, Dân tộc thì viết Đơn xin điều chỉnh thông tin cá nhân nộp về trường THPT nơi nộp hồ sơ kèm theo minh chứng (giấy khai sinh - bản công chứng…)

* Thời hạn: 15/09/2022

- Thông tin liên lạc hỗ trợ: 0977.320.420 (thầy Quang tin)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lịch trả bằng tốt nghiệp năm 2022
Hướng dẫn thanh toán tiền đăng kí nguyện vọng trực tuyến
Khuyến cáo, nhắc nhở thí sinh biết và thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022
Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu thí sinh và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học 2022
Công văn hướng dẫn tuyển sinh đại học 2022
Bản đồ vị trí