Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp 2021

Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp 2021

13:43 - 03/11/2021

  • Lịch trả bằng tốt nghiệp cho các em học sinh niên khóa 2018 - 2021 (Thi tốt nghiệp năm 2021)
  • Sau thời gian này trường trả bằng vào các sáng Thứ 2 và Thứ 5

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

THÔNG BÁO

LỊCH TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

NĂM 2021

Ba Vì, ngày 01 tháng 11 năm 2021

 

Trường THPT Quảng Oai phát trả bằng tốt nghiệp THPT năm 2021 theo kế hoạch:

  • Yêu cầu các em đến nhận bằng đảm bảo công tác phòng chống dịch, giữ khoảng cách.
  • Các em đến lấy bằng mang theo căn cước công dân.
  • Trường hợp lấy hộ :Hộ khẩu gia đình và CMT/CCCD của người lấy hộ có tên trong bìa hộ khẩu gia đình của học sinh lấy bằng.
  • Địa điểm nhận : Tại trường THPT Quảng Oai
  • Thời gian theo lịch như sau:

 

THỨ BA: 02/11/2021

7h 30 đến 9h00 :     Trả lớp A1              9h 00 đến 11h :       Trả lớp A2

14h 00 đến 15 h00: Trả lớp A3              15h 00 đến 17 h00: Trả lớp A4

THỨ TƯ: 03/11/2021

7h 30 đến 9h00 :     Trả lớp A5              9h 00 đến 11h :       Trả lớp A6

14h 00 đến 15 h00: Trả lớp A7              15h 00 đến 17 h00: Trả lớp A8

THỨ NĂM : 04/11/2021

7h 30 đến 9h00 :     Trả lớp A9              9h 00 đến 11h :       Trả lớp A10

14h 00 đến 15 h00: Trả lớp A11            15h 00 đến 17 h00: Trả lớp A12

THỨ SÁU : 05/11/2021

7h 30 đến 9h00 :     Trả lớp A13            9h 00 đến 11h : Trả lớp A14

14h 00 đến 17 h00: Trả lớp A15 và bổ sung

 

---------- Hết thông báo -------------

KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020
TB công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và NV năm học 2018 – 2019
Thông báo thời gian THỰC TẬP điều chỉnh nguyện vọng và HD thí sinh thêm, bớt, thay đổi NV
Thông báo trả hồ sơ thí sinh thi Tốt nghiệp năm 2021 và Công báo lịch điều chỉnh Tuyển sinh ĐH năm 2021
Tóm tắt các mốc gian làm việc của thí sinh đối với kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2021
Bản đồ vị trí