Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp 2021

Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp 2021

13:43 - 03/11/2021

  • Lịch trả bằng tốt nghiệp cho các em học sinh niên khóa 2018 - 2021 (Thi tốt nghiệp năm 2021)
  • Sau thời gian này trường trả bằng vào các sáng Thứ 2 và Thứ 5

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

THÔNG BÁO

LỊCH TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

NĂM 2021

Ba Vì, ngày 01 tháng 11 năm 2021

 

Trường THPT Quảng Oai phát trả bằng tốt nghiệp THPT năm 2021 theo kế hoạch:

  • Yêu cầu các em đến nhận bằng đảm bảo công tác phòng chống dịch, giữ khoảng cách.
  • Các em đến lấy bằng mang theo căn cước công dân.
  • Trường hợp lấy hộ :Hộ khẩu gia đình và CMT/CCCD của người lấy hộ có tên trong bìa hộ khẩu gia đình của học sinh lấy bằng.
  • Địa điểm nhận : Tại trường THPT Quảng Oai
  • Thời gian theo lịch như sau:

 

THỨ BA: 02/11/2021

7h 30 đến 9h00 :     Trả lớp A1              9h 00 đến 11h :       Trả lớp A2

14h 00 đến 15 h00: Trả lớp A3              15h 00 đến 17 h00: Trả lớp A4

THỨ TƯ: 03/11/2021

7h 30 đến 9h00 :     Trả lớp A5              9h 00 đến 11h :       Trả lớp A6

14h 00 đến 15 h00: Trả lớp A7              15h 00 đến 17 h00: Trả lớp A8

THỨ NĂM : 04/11/2021

7h 30 đến 9h00 :     Trả lớp A9              9h 00 đến 11h :       Trả lớp A10

14h 00 đến 15 h00: Trả lớp A11            15h 00 đến 17 h00: Trả lớp A12

THỨ SÁU : 05/11/2021

7h 30 đến 9h00 :     Trả lớp A13            9h 00 đến 11h : Trả lớp A14

14h 00 đến 17 h00: Trả lớp A15 và bổ sung

 

---------- Hết thông báo -------------

Triển lãm giáo dục truyền thống lịch sử bảo vệ tổ quốc vẻ vang cho học sinh trường THPT Quảng Oai
Lịch trả bằng tốt nghiệp năm 2022
Hướng dẫn thanh toán tiền đăng kí nguyện vọng trực tuyến
TB tập trung các lớp khối 10 - năm học 2022 - 2223 (lần 2)
Khuyến cáo, nhắc nhở thí sinh biết và thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022
Bản đồ vị trí