Thông báo danh mục sách giáo khoa cơ sở giáo dục lựa chọn năm học 2023 - 2024

Thông báo danh mục sách giáo khoa cơ sở giáo dục lựa chọn năm học 2023 - 2024

21:27 - 16/07/2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

    TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

 

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA CƠ SỞ

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN

Năm học 2023 – 2024

 BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

  1. Lớp 10

STT

Tên sách

Tên bộ sách lựa chọn

Tổng chủ biên/Chủ biên

Nhà xuất bản

       1.        

Ngữ Văn 10

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng

NXB GDVN

       2.        

Toán 10

Kết nối tri thức

Hà Huy Khoái

NXB GDVN

       3.        

Tiếng Anh 10

Global succes

Hoàng Vân Vân

NXB GDVN

       4.        

Giáo dục thể chất 10

Cánh diều

Lưu Quang Hiệp

NXB ĐHSP

       5.        

Lịch sử 10

Kết nối tri thức

Vũ Minh Giang

NXB ĐHSP

       6.        

GDQP&AN

Cánh diều

Nguyễn Thiện Minh

NXB ĐHSP

       7.        

Địa lí 10

Cánh diều

Lê Thông

NXB ĐHSP

       8.        

GDKT và PL 10

Kết nối tri thức

Trần Thị Mai Phương

NXB GDVN

       9.        

Vật lí 10

Kết nối tri thức

Vũ Văn Hùng

NXB GDVN

     10.      

Hoá học 10

Kết nối tri thức

Lê Kim Long

NXB GDVN

     11.      

Sinh học 10

Kết nối tri thức

Phạm Văn Lập

NXB GDVN

     12.      

Tin học 10

Cánh diều

Hồ Sĩ Đàm

NXB ĐHSP

     13.      

Công nghệ 10 (TTr)

Kết nối tri thức

Lê Huy Hoàng

NXB GDVN

     14.      

Công nghệ 10 (CK)

Kết nối tri thức

Lê Huy Hoàng

NXB GDVN

     15.      

HĐTN, HN 10

Kết nối tri thức

Lưu Thu Thuỷ

NXB GDVN

 

  1. Lớp 11

STT

Tên sách

Tên bộ sách lựa chọn

Tổng chủ biên/Chủ biên

Nhà xuất bản

       1.        

Ngữ Văn 11

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng

NXB GDVN

       2.        

Toán 11

Kết nối tri thức

Hà Huy Khoái

NXB GDVN

       3.        

Tiếng anh 11

Global succes

Hoàng Vân Vân

NXB GDVN

       4.        

Giáo dục thể chất 11

Kết nối tri thức

Trần Hữu Lộc

NXB GDVN

       5.        

Lịch sử 11

Kết nối tri thức

Vũ Minh Giang

NXB GDVN

       6.        

GDQP&AN

Cánh diều

Nguyễn Thiện Minh

NXB ĐHSP

       7.        

Địa lí 11

Kết nối tri thức

Lê Huỳnh

NXB GDVN

       8.        

GDKT và PL 11

Cánh diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

CTCPTBGD

       9.        

Vật lí 11

Kết nối tri thức

Vũ Văn Hùng

NXB GDVN

     10.      

Hoá học 11

Kết nối tri thức

Lê Kim Long

NXB GDVN

     11.      

Sinh học 11

Kết nối tri thức

Phạm Văn Lập

NXB GDVN

     12.      

Tin học 11

Kết nối tri thức

Phạm Thế Long

NXB GDVN

     13.      

Công nghệ 11 (CN)

Kết nối tri thức

Lê Huy Hoàng

NXB GDVN

     14.      

Công nghệ 11 (CK)

Kết nối tri thức

Lê Huy Hoàng

NXB GDVN

     15.      

HĐTN, HN 11

Kết nối tri thức

Lưu Thu Thuỷ

NXB GDVN

 

 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông”.
TKB số 8 áp dụng từ 22/4 đến 27/4
Đại học nông - lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh năm 2024
TKB số 7 áp dụng từ 22 tháng 1 năm 2024
TKB số 6 áp dụng từ 15 tháng 1 năm 2024 (bắt đầu HK 2)
Bản đồ vị trí