Thông báo đăng ký nhóm tổ hợp môn học lựa chọn dành cho học sinh khối 10 niên khóa 2023 - 2026

Thông báo đăng ký nhóm tổ hợp môn học lựa chọn dành cho học sinh khối 10 niên khóa 2023 - 2026

21:22 - 16/07/2023

THÔNG BÁO

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Đối với lớp 10 niên khoá 2023 - 2026

 Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tình hình thực tế của trường, nguyện vọng của học sinh;

Trường THPT Quảng Oai thông báo kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10, niên khoá 2023 - 2026 như sau:

  1. Tải về chi tiết Thông báo nhóm các tổ hợp môn học để học sinh lựa chọn
  2. Tải về Mẫu phiếu đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn
TKB số 5 áp dụng từ 06 tháng 11 năm 2023
TKB số 4 áp dụng từ 09 tháng 10
Hướng dẫn chuyển trường và thủ tục xin học lại đầu năm học 2023 - 2024
Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024
Thông báo danh mục sách giáo khoa cơ sở giáo dục lựa chọn năm học 2023 - 2024
Bản đồ vị trí