Thông báo đăng ký nhóm tổ hợp môn học lựa chọn dành cho học sinh khối 10 niên khóa 2023 - 2026

Thông báo đăng ký nhóm tổ hợp môn học lựa chọn dành cho học sinh khối 10 niên khóa 2023 - 2026

21:22 - 16/07/2023

THÔNG BÁO

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Đối với lớp 10 niên khoá 2023 - 2026

 Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tình hình thực tế của trường, nguyện vọng của học sinh;

Trường THPT Quảng Oai thông báo kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10, niên khoá 2023 - 2026 như sau:

  1. Tải về chi tiết Thông báo nhóm các tổ hợp môn học để học sinh lựa chọn
  2. Tải về Mẫu phiếu đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn
Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông”.
TKB số 8 áp dụng từ 22/4 đến 27/4
Đại học nông - lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh năm 2024
TKB số 7 áp dụng từ 22 tháng 1 năm 2024
TKB số 6 áp dụng từ 15 tháng 1 năm 2024 (bắt đầu HK 2)
Bản đồ vị trí