Thời khóa biểu số 4 và Sơ đồ phòng học áp dụng từ 06/12/2021

Thời khóa biểu số 4 và Sơ đồ phòng học áp dụng từ 06/12/2021

17:01 - 05/12/2021

Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, kể từ 06/12/2021 nhà trường tổ chức học kết hợp trực tuyến và trực tiếp giữa các khối học.

* Khối 10,11 học trực tuyến .
* Khối 12:
-Thứ 2,4,6 các lớp A chẵn học trực tiếp, lớp A lẻ học trực tuyến.
-Thứ 3,5,7 các lớp A lẻ học trực tiếp, A chẵn học trực tuyến.
* Sáng 7h15’. Chiều 13h00’.

Chi tiết xin xem lịch và thông tin dưới đây

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2021 - 2022

 

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4

Áp dụng từ 06 tháng 12 năm 2021

Xem chi tiết phân ca học và phòng học

 1. THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH - CA SÁNG 
 2. THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH - CA CHIỀU 
 3. THỜI KHÓA BIỂU CỦA GIÁO VIÊN
 4. Sơ đồ phòng học khối 12
 5. Thời gian biểu các tiết học
TKB số 5 áp dụng từ 17/01/2022 (học kì 2)
TKB số 3 - áp dụng từ 01/11/2021
TKB số 2 - áp dụng từ 11/10/2021
TKB số 1 – áp dụng từ ngày 06/9/2021
Bản đồ vị trí