KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

14:15 - 30/09/2021

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 168/KH-THPTQOBa Vì, ngày 15 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

Thông tin phòng thi lý thuyết và Ca thi giờ thi thực hành các môn thi nghề năm 2022
Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp 2021
TB công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và NV năm học 2018 – 2019
Thông báo thời gian THỰC TẬP điều chỉnh nguyện vọng và HD thí sinh thêm, bớt, thay đổi NV
Tóm tắt các mốc gian làm việc của thí sinh đối với kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2021
Bản đồ vị trí