KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

14:15 - 30/09/2021

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 168/KH-THPTQOBa Vì, ngày 15 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

Triển lãm giáo dục truyền thống lịch sử bảo vệ tổ quốc vẻ vang cho học sinh trường THPT Quảng Oai
Lịch trả bằng tốt nghiệp năm 2022
Hướng dẫn thanh toán tiền đăng kí nguyện vọng trực tuyến
TB tập trung các lớp khối 10 - năm học 2022 - 2223 (lần 2)
Khuyến cáo, nhắc nhở thí sinh biết và thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022
Bản đồ vị trí