KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

14:15 - 30/09/2021

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 168/KH-THPTQOBa Vì, ngày 15 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

Hướng dẫn chuyển trường và thủ tục xin học lại đầu năm học 2023 - 2024
Thông báo danh mục sách giáo khoa cơ sở giáo dục lựa chọn năm học 2023 - 2024
Thông báo đăng ký nhóm tổ hợp môn học lựa chọn dành cho học sinh khối 10 niên khóa 2023 - 2026
Thông báo lịch tiếp nhận học sinh trúng tuyển và thu hồ sơ học sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập và công lập tự chủ năm học 2023 - 2024
Bản đồ vị trí