Hướng dẫn thí sinh đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp và xét tuyển ĐH năm 2024

Hướng dẫn thí sinh đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp và xét tuyển ĐH năm 2024

09:30 - 19/04/2024

Các tài liệu được cập nhật thường xuyên, các em lưu ý ngày, giờ của tài liệu được công bố, chỉnh sửa

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

HƯỚNG DẪN THÍ SINH GHI VÀ NHẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIÊP

VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CĐ SP NĂM 2024

Thông tin trường THPT Quảng Oai: Mã tỉnh: 01 - Mã huyện: 17 - Mã trường: 076 

Website truy cập: thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

STTTÊN TÀI LIỆU VÀ LINK TẢI VỀGHI CHÚ
 1

Các mốc thời gian làm việc.

In ra và theo dõi thường xuyên
 2Hướng dẫn khai phiếu đăng kí thi tốt nghiệp.Đọc trước khi làm, trước khi hỏi
 3Hướng dẫn đăng nhập và khai phiếu đăng kí thi tốt nghiệp trực tuyến.Đọc trước khi làm, trước khi hỏi
4Danh mục mã số các trường THPTMới đăng
 5Lịch thi tốt nghiệp 2024. 
 6Văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2024 của Bộ giáo dục và đào tạo. 
 7Văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2024 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. 
 8Quy chế tuyển sinh ĐH & Cao đẳng 2024. 
9Hướng dẫn thực hiện THỬ đăng kí nguyện vọng tuyển sinh trực tuyến. Chưa đăng
 10  
Bản đồ vị trí