Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2021

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2021

09:13 - 10/02/2022

 

 

 

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2021

 NHẤN ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

Công khai kết quả thực hiện chế độ chính sách về miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2021-2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022
Bản đồ vị trí