Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

08:06 - 29/03/2022

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ

 

Toàn văn Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
xin tải về TẠI ĐÂY

Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2022
Gặp mặt đội tuyển thi HSG cấp thành phố năm học 2021 - 2022
Bản đồ vị trí