Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022

15:36 - 05/04/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022

NHẤN ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

 

Công khai kết quả thực hiện chế độ chính sách về miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2021-2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2021
Bản đồ vị trí